vacature: Lid Raad van Toezicht

Gezocht:

Lid Raad van Toezicht

De Stichting 2Gether, actief in Deventer, heeft tot doel ‘het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke participatie in de meest brede zin van het woord’. Onder deze stichting valt onder meer de uitvoering van Rechtop en het Sloep Opknap Project (SOP). Voor haar Raad van Toezicht is de Stichting op zoek naar een nieuw lid. Dit omdat de huidige voorzitter op korte termijn aftreedt. Zijn functie wordt overgenomen door een van de zittende leden.

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de directeur-bestuurder, is belast met het toezicht en controle op het bestuur. Daarnaast adviseert zij op verzoek van de directeur bestuurder.

Zij bestaat momenteel uit drie personen, inclusief de voorzitter en komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. De Raad functioneert op afstand en op hoofdlijnen. De setting is informeel en wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid en affiniteit met de doelen van de Stichting, waarbij de kernwoorden zijn: passie, energiek, helder, visie, verbindend, generalistisch, combi van zakelijkheid en sociaal.

Van het nieuwe lid wordt gevraagd:

 • Generalistische kennis en (werk) ervaring op het werkterrein van de Stichting
 • Extra kennis en inzicht op financieel gebied
 • (Bij voorkeur) ervaring met de rol van toezichthouder
 • Een kritische, onafhankelijke en krachtige opstelling
 • Van onbesproken gedrag zijn
 • Affiniteit hebben met en sterk betrokken zijn bij de doelen van de Stichting
 • Afkomstig zijn uit de regio en de (sociale) infrastructuur binnen de gemeente Deventer kennen
 • Beschikken over een relevant netwerk
 • In voldoende mate beschikbaar en goed bereikbaar zijn

Competentie

 • Is (ver)bindend naar de inhoud en de andere leden van de RvT, de directeur bestuurder en relevante partijen
 • Is in staat besluiten te nemen, ook als het gaat om lastige en complexe zaken
 • Kan afstand nemen, is analytisch en objectief in zijn oordeel
 • Is creatief, inspirerend en heeft een proactieve instelling
 • Is communicatief en in staat het concept breed uit te dragen
 • Is in staat zakelijkheid te combineren met de sociale doelstelling van de Stichting

Het betreft een onbezoldigde functie, onkosten worden vergoed. Gezien de huidige samenstelling van de RvT, heeft een persoon uit de profit sector de voorkeur en gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouw.

Informatie

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de heer Benjamin Beerthuis (secretaris) 06-410645450, de heer Vincent Stijns (nieuwe voorzitter) 06-47757510 of bij mevrouw Trudy van der Hoek (directeur bestuurder) 06-55834709 of kijk op de websites: www.rechtop.nu en/ of hetruimesop.com.

De motivatiebrief met cv moet vóór 17 februari a.s. binnen zijn. Deze kan worden gestuurd naar: Raad van Toezicht Stichting 2Gether/ Rechtop, Vetkampstraat 1A, 7416 WK Deventer of naar info@rechtop.nu.

Procedure

De wervings- en selectieprocedure is als volgt:

 • Plaatsen advertentie in de Stentor op zaterdag 23 januari as. Verspreiding via huidige leden Raad en via social media
 • Reactie termijn sluit 17 februari a.s. Gevraagd wordt een motivatiebrief met cv toe te zenden. Alleen complete reacties worden meegenomen
 • De selectie gesprekken zijn in week 9 en 10, met de huidige leden
 • Uitslag volgt in de derde week van maart a.s.
 • Bijeenkomst RvT oude stijl eind maart a.s., waarin de huidige voorzitter aftreedt
 • Start nieuw lid in de bijeenkomst van juni a.s.
 • Kennismakingsbijeenkomst mei. Hierbij is ook de vertrekkende voorzitter aanwezig.

 

1