25 februari ’22 ‘Terug naar normaal’

Gewoon binnenlopen bij Rechtop is weer mogelijk! Dit voor het doen van de aanvraag voor de Rechtop cheque, een kopje koffie en/ of voor een leuke ontmoeting. Welkom op dinsdag-,woensdag- en donderochtend tussen 9.00 en 12.00.

1 2