Stichting Fit-ART

Stichting Fit-ART organiseert “Krasse Fratsen” : verschillende culturele activiteiten in de wijk Borgele-Platvoet en Zandweerd voor senioren. Doel: het verbinden van senioren in de wijk , zodat zij (weer) meedoen aan het maatschappelijk leven, zich ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Aanmelden kan via Tineke Posthumus

7275CA Gelselaar
0628578131
E-mailadres tinekeposthumus@fitart.nl
Website http://www.fitart.nl