Rechtop
Nieuws

Directiewisseling bij Rechtop

Per 1 april wordt Violeta Silva de nieuwe directeur van Rechtop. Zij volgt Trudy van der Hoek op, die al vanaf de start bij Rechtop betrokken is en het heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Violeta Silva is als coördinator al jarenlang actief in de uitvoering van het concept. Hierdoor wordt de wisseling met vertrouwen tegemoet gezien.

 

RECHTOP ONTSTAAN

Rechtop is in 2005 van start gegaan. Oud-wethouder Jos Fleskes legde destijds de vraag bij Trudy van der Hoek neer om een initiatief te ontwikkelen, om meer mensen bij de Deventer samenleving te betrekken. De sociale armoede werd door de gemeenteraad als een groter probleem gezien dan de financiële armoede. Uniek was dat bij de start een groep bijstandsgerechtigden is gevraagd om te komen met voorstellen voor de invulling van dit nieuwe initiatief. Deze voorstellen vorm(d)en de basis van Rechtop. Vraagsturing staat nog steeds centraal in de aanpak. Er wordt niet voor de deelnemers gedacht, zij komen zelf met voorstellen, vertellen wat zij leuk vinden, wat bij hen past en waar ze blij van worden.

 

ONTWIKKELING

Rechtop heeft zich ontwikkeld tot een unieke en zeer succesvolle aanpak. Trudy van der Hoek heeft deze ontwikkeling jarenlang gestimuleerd en richting gegeven. Dit in interactie met deelnemers, met andere partijen in de stad en gebruik makend van de mogelijkheden die zich voordeden. Voor veel deelnemers is deelname een verrijking van hun dagelijks bestaan. Zij vinden een baan, breiden hun netwerk uit en/of zetten zich in voor anderen en voor de samenleving. Violeta Silva gaat de aanpak verder uitbreiden en heeft veel zin in deze uitdaging.

 

KORTINGSREGELING

Rechtop voert ook de kortingsregeling uit voor de gemeente Deventer. Mensen met een smalle beurs kunnen een coupon krijgen van maximaal € 150,-. Hier mee gaan ze sporten of gaan deelnemen aan een culturele dan wel educatieve activiteit. Van deze coupons wordt in toenemende mate gebruik gemaakt!