Korting aanbieden

Wilt u aanbieder worden van Rechtop?

Dan gelden de volgende voorwaarden:
▪U bent een rechtspersoon, beschikt over een Kamer van Koophandel nummer en over een zakelijke bankrekening;
▪De activiteit die u aanbiedt vindt plaats in een openbare ruimte en past bij het doel van Rechtop, namelijk het doorbreken van het sociaal isolement door ‘meedoen’ te stimuleren;
▪Er is inzage in de concrete activiteit, die u aanbiedt o.a. inhoud, duur, frequentie, kosten, etc.;
▪U garandeert de persoonsgebondenheid van de deelname;
▪U bent actief in de gemeente Deventer.

 

 Werkwijze kortingsregeling

▪De aanvrager vult het aanvraagformulier bij Rechtop in en geeft daarmee inzage in zijn inkomsten;
▪De aanvraag wordt getoetst door de gemeente Deventer;
▪Is de aanvraag akkoord, dan ontvangt de aanvrager via Rechtop een coupon;
▪Deze coupon levert de aanvrager in, bij de organisatie waar hij gaat deelnemen;
▪De organisatie levert de coupon in bij Rechtop;
▪Rechtop betaalt tot een maximum van €150,- de kosten voor deelname;
▪Van dit bedrag wordt 5% ingehouden voor o.a. administratie, promotie en een vermelding op de website. U als aanbieder ontvangt dus maximaal € 142,50 per ingeleverde coupon;
▪De vergoeding wordt medio de maand, volgend op de maand van inlevering overgemaakt.

 

Belangrijk om te weten

▪De vergoeding van de coupons is inclusief BTW. De BTW plichtige organisaties moeten zelf voor afdracht zorg dragen.

▪De coupons worden individueel toegekend. Zij zijn niet bedoeld voor eenmalige, aan zorg dan wel dagbesteding gerelateerde, noch voor projectmatige activiteiten.

Contactformulier aanbieder:

Even voorstellen

Betaalgegevens

Rechtop vergoedt uw organisatie de waarde van de ingediende en geverifieerde coupons. Onderstaand kunt u uw zakelijke IBAN bank rekening nummer invoeren.