Rechtop samenwerking

Rechtop benut de kracht van mensen en van de stad om zo samen sterker te worden. Er wordt dan ook met vele organisaties in de stad samengewerkt. Dit ten behoeve van:
▪De plaatsing van deelnemers op een ‘vrijwillige’ werkplek;
▪De inzet van Rechtop vrijwilligers: een Rechtop-vrijwilliger geeft bijvoorbeeld mandalatekenen in een verzorgingshuis;
▪Het afstemmen van activiteiten;
▪Het gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten.

Partners van Rechtop zijn onder meer: De Deventer Jeugdmusical, verzorgingshuizen, Stichting Mee, Carinova, het Jadecollege, Cambio, Raster, VCD , kringloopwinkels, Go Ahead Eagles, de aanbieders van de kortingsregeling, kinderdagverblijven, winkeliers, bedrijven, sociale wijkteams, stichting Leergeld, de Cliëntenraad, Deventer Werktalent, Deventer Groenbedrijf, stichting Natuur Anders, gemeente Deventer.

Rechtop werkt nauw samen met Cambio, Raster, VCD en Deventer Werktalent aan het ontwikkelen van een aanpak ‘vrijwillig werken’. Mensen met een uitkering worden gestimuleerd tot ‘vrijwillig werken’.  Door dit werk ontwikkelen zij zich dusdanig, dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Door de intensieve samenwerking kunnen kandidaten drempelloos doorstromen en is de aanpak geüniformeerd.

 

Rechtop wordt gesubsidieerd door de gemeente Deventer.