Overzicht van aanbieders

Stedelijk Orkest Lebuinus

Naam Stedelijk Orkest Lebuinus
Website http://stedelijkorkestlebuinus.jouwweb.nl/
Waarde Met korting
E-mailadres voorzitter.sol@gmail.com
Aanmelden kan via M.C.Klappe
Kerkstraat 5
7412XM Deventer
06-40267484
Even voorstellen

Een van de grootste en gezelligste muziekverenigingen van Deventer is het Stedelijk Orkest Lebuїnus. Wij zijn een veelzijdig harmonieorkest dat bestaat uit hout-, koperblazers en slagwerk. In het orkest spelen 40 tot 45 amateur musici. Elke dinsdagavond van 19:45 uur tot 21:45 uur repeteren wij in Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5 Deventer

Stichting Fit-ART

Naam Stichting Fit-ART
Website http://www.fitart.nl
Waarde Gratis
E-mailadres tinekeposthumus@fitart.nl
Aanmelden kan via Tineke Posthumus

7275CA Gelselaar
0628578131
Even voorstellen

Stichting Fit-ART organiseert “Krasse Fratsen” : verschillende culturele activiteiten in de wijk Borgele-Platvoet en Zandweerd voor senioren. Doel: het verbinden van senioren in de wijk , zodat zij (weer) meedoen aan het maatschappelijk leven, zich ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Stichting Gilde Deventer

Naam Stichting Gilde Deventer
Website http://www.gildedeventer.nl
Waarde Gratis Met korting
E-mailadres vanbusseljan@gmail.com
Aanmelden kan via Jan van Bussel
De Heuvel 37
7413 AX Deventer
0570631276
Even voorstellen

Stichting Gilde Deventer is een actieve vrijwil­ligersorganisatie. Het is één van de meer dan 60 lokale Gilden die zijn aangesloten bij de Stichting Gilde Nederland. De belangrijkste doelstelling is het doorgeven van kennis en ervaring in de ruim­ste zin van het woord. Ge­zelligheid en ontspan­ning mogen daarbij niet ontbreken.

Activiteiten

  • Stadswandelingen
  • Fietstochten
  • Werken met de moderne media
  • Coach4you
  • Deventer in beeld

Kijk voor al onze activiteiten op onze website.

Stichting Kulturhus Diepenveen / Wereldkoor Diepenveen

Naam Stichting Kulturhus Diepenveen / Wereldkoor Diepenveen
Website http://www.rechtop.nu
Waarde Gratis
E-mailadres koordiepenveen@gmail.com
Aanmelden kan via mw L.J. de Jong (penningmeester koor)

7431Cl Diepenveen
-0570 593051 (contactpersoon koor)
Even voorstellen

Wereldkoor Diepenveen bestaat sinds januari 2016. Er zijn nu 42 leden waarvan 39 uit Diepenveen. Het koor repeteert op maandagavond in de Hof van Salland. In 2017 komen er optredens. Juridisch valt het koor onder de Stichting Kulturhus Diepenveen (statuten aanwezig), vandaar deze aanvraag met toestemming via de stichting. Contributie in 2017 €150.

Stichting Seniorencafé Deventer

Naam Stichting Seniorencafé Deventer
Website http://www.seniorencafedeventer.nl
Waarde Gratis
E-mailadres info@seniorencafedeventer.nl
Aanmelden kan via Bert Breedveld

7417 xa
0643255266
Even voorstellen

In het seniorencafé bent u elke woensdagmiddag welkom voor een gezellige middag, waarbij niks verplicht is.

U kunt meedoen met kaarten, rummikuppen, sjoelen of gewoon lekker kletsen met elkaar. Aan het eind van de middag rond 17.30 uur word er gezamenlijk een maaltijd gegeten. De openingstijden zijn, 15.00 t/m 18.30 uur.