Aanpak Rechtop

Rechtop stimuleert en faciliteert ‘meedoen’, samen met anderen. ‘Meedoen’ is gezond, brengt gezelligheid en is gewoon leuk. Sociale contacten worden uitgebreid en er worden maatschappelijk zinvolle activiteiten ondernomen. Ieders bijdrage is waardevol. Samen meedoen maakt trots en versterkt de eigenwaarde. Hier profiteert niet alleen de persoon zelf van, maar ook de omgeving.

ALLERLEI ACTIVITEITEN

De activiteiten die worden uitgevoerd, zijn door onze vrijwilligers bedacht. Zij voeren deze ook uit. Door Rechtop vrijwilligers wordt jaarlijks zo’n 40.000 uur maatschappelijke arbeid verricht. Er wordt gewandeld met senioren, tuintjes opgeknapt bij mensen die dat zelf niet kunnen, er zijn taal- en computerlessen, een naaiclub is actief, oude sloepen worden opgeknapt en er is nog veel meer.

 

SUCCESFACTOREN

Het succes van Rechtop zit in de volgende factoren:

 • Rechtop werkt vanuit de vraag van mensen zelf;
 • De aanpak is door en voor burgers
 • De activiteiten worden door de deelnemers zelf bedacht en zijn gebaseerd op wensen, behoeften en talent. Activiteiten zijn veelal maatschappelijk nuttig;
 • De aanpak is laagdrempelig en zonder druk
 • Aandacht, oprechte interesse, ruimte en respect zijn de kernwoorden;
 • Rechtop maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers en vrijwilligers, onder andere op gebied van financiële hulp, werving en pr;
 • Deelnemers komen in een nieuw stimulerend en sociaal netwerk. Dé voorwaarde voor het realiseren van duurzame gedragsverandering;
 • Deelnemers, organisaties en bedrijven in de stad worden verbonden: Samen is meer!

Rechtop maakt ‘meedoen’ aantrekkelijk en toegankelijk voor ieder. Door het benutten en verbinden van de mogelijkheden van partijen in de stad, wordt met een gering budget, op efficiënte en kostenbesparende wijze een duurzaam resultaat behaald.

BESPARING

De aanpak van Rechtop levert gemeenten een substantiële besparing op:

 • Minimum aan professionals. De deelnemers doen het werk;
 • Door betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt geld uit de markt gehaald;
 • Uitstroom uit de bijstand levert substantiële besparingen op;
 • De effecten zijn duurzaam, omdat intrinsieke motivatie de basis vormt;
 • Uit voorzichtige berekeningen blijkt dat het doen van maatschappelijk nuttig werk naar schatting een besparing van zo’n 23 procent oplevert op maatschappelijke kosten.
“Het doet mij goed om voor mensen klaar te staan. Ik krijg er positieve energie van en voel dat anderen er ook een goed gevoel door krijgen” – Joke