Vrijwilliger

Vrijwilliger

Wil jij je als vrijwilliger inzetten? Bel ons gerust. Tijdens een intake bespreken we elkaars mogelijkheden.

De activiteiten die Rechtop aanbiedt worden georganiseerd en uitgevoerd door de Rechtop vrijwilligers. Zij bedenken deze activiteit zelf. Samen met Rechtop worden de deelnemers geworven.

Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die groene vingers hebben en een dagdeel per week in het tuinteam vrijwilligerswerk doen. Anderen zijn goed in haken  en weer anderen leren deelnemers de Nederlandse taal.

Weekagenda hier