Als vrijwilliger

Vrijwilliger

Wil jij je als vrijwilliger inzetten? Dat kan op verschillende manieren.

Je kan met behulp van Rechtop zelf een activiteit opzetten of je kunt je aansluiten bij een activiteit die al bestaat.

De activiteiten die Rechtop aanbiedt worden georganiseerd en uitgevoerd door de Rechtop vrijwilligers. Zij bedenken deze activiteit zelf. Samen met Rechtop worden de deelnemers geworven.

Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die groene vingers hebben en een dagdeel per week in het tuinteam vrijwilligerswerk doen. Anderen zijn goed in haken  en weer anderen leren deelnemers de Nederlandse taal.

Rechtop biedt een mogelijkheid waar je zelf een activiteit kunt opzetten. Heb je ideeën? Bespreek deze dan met ons.

Wil je je aansluiten bij een activiteit?  Bekijk hier de weekagenda: weekagenda

Neem gerust contact met ons op!