De Spiegel – filosofische praktijk Deventer

Heb je interesse in filosofie? De Spiegel organiseert diverse filosofiecursussen zoals levenskunst, geweldloze communicatie, e.a. Met de kortingsregeling krijg je een knipkaart die meerdere mogelijkheden biedt:
– cursus van 6 dagdelen + 5 filosofiecafé’s
– cursus van 3 dagdelen + 10 filosofiecafé’s
– 2 cursussen van 3 dagdelen + 5 filosofiecafé’s.

Aanmelden kan via Trees Schopman

7415 KS
0570641279
E-mailadres schopman@filosofischepraktijkdeventer.nl
Website http://www.filosofischepraktijkdeventer.nl