Aanpak Rechtop

Aanpak

Rechtop doorbreekt het isolement door ‘meedoen’ te stimuleren. Het is een beweging van en voor burgers. Iedereen kan meedoen. Dit geldt zeker voor mensen met een lager inkomen en/of die geïsoleerd leven. Bij Rechtop staat de koffietafel centraal, dé ontmoetingsplek. De centrale vraag is: ‘Wat vind jij leuk om te doen? en: ‘Wat heb jij nodig om dit te realiseren?. Er wordt dus niet voor de mensen gedacht. Aan de koffietafel gaan bezoekers, vrijwilligers en deelnemers met elkaar in gesprek, men wordt nieuwsgierig naar de activiteiten, helpt een keer mee en wordt steeds actiever.

Versterking

De activiteiten worden samen met andere deelnemers uitgevoerd. Ze zijn veelal gericht op maatschappelijk nut. Door deze activiteiten worden de eigen mogelijkheden ontdekt, wordt men sterker en weer trots. Vaak blijkt dat mensen meer kunnen en durven dan werd gedacht. De deelnemers worden op hun kracht aangesproken. Zij dragen Rechtop en zijn eigenaar. Terwijl het verkrijgen van werk nooit een primair doel is, is het wel vaak het resultaat!

 

Succesfactoren

Het succes van Rechtop zit in de volgende factoren:

 • Rechtop werkt vanuit de vraag van mensen zelf;
 • De aanpak is door en voor burgers: sterk helpt zwak, laatste wordt sterker en kan op zijn beurt weer anderen helpen, etc.;
 • De activiteiten worden door de deelnemers zelf bedacht en zijn gebaseerd op wensen, behoeften en talent. Activiteiten zijn veelal maatschappelijk nuttig;
 • De aanpak is laagdrempelig en zonder druk
 • Aandacht, oprechte interesse, ruimte en respect zijn de kernwoorden;
 • Rechtop maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers, onder andere op gebied van financiële hulp, werving en pr;
 • Deelnemers komen in een nieuw stimulerend en sociaal netwerk. Dé voorwaarde voor het realiseren van duurzame gedragsverandering;
 • Deelnemers, organisaties en bedrijven in de stad worden verbonden: Samen is meer!

Rechtop maakt ‘meedoen’ aantrekkelijk en toegankelijk voor ieder. Door het benutten en verbinden van de mogelijkheden van partijen in de stad, wordt met een gering budget, op efficiënte en kostenbesparende wijze een duurzaam resultaat behaald.

Besparing

De aanpak van Rechtop levert gemeenten een substantiële besparing op:

 • Minimum aan professionals. De deelnemers doen het werk;
 • Door betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt geld uit de markt gehaald;
 • Uitstroom uit de bijstand levert substantiële besparingen op;
 • De effecten zijn duurzaam, omdat intrinsieke motivatie de basis vormt;
 • Uit voorzichtige berekeningen blijkt dat het doen van maatschappelijk nuttig werk naar schatting een besparing van zo’n 23 procent oplevert op maatschappelijke kosten.

Uit de impactanalyse die begin 2013 door een extern bureau is gemaakt, blijkt dat elke euro investering een bedrag van € 2,38 aan rendement oplevert.

Rechtop wordt gesubsidieerd door de gemeente Deventer.